Denné letné tábory 2024 (Build your character)

Zameranie: šport, angličtina, osobnostný rozvoj

Vek: 9 – 13 rokov (počet miest v tábore je limitovaný, maximálny počet účastníkov – 16)

Termíny:

  • 29.7.2024 – 2.8.2024 (od 8:00 hod. do 17:00 hod.)
  • 12.8.2024 – 16.8.2024 (od 8:00 hod. do 17:00 hod.)

Rodičia dovezú svoje deti ráno k Minibaru na Zelenej Vode a poobede si ich tam vyzdvihnú s výnimkou stredy, keď sa ráno i poobede zoskupíme na ihrisku na Športovej ulici v Moste pri Bratislave

Strava:

  • Minibar Zelená Voda

(desiata, obed, olovrant, pitný režim)

s výnimkou stredy – celodenný výlet do mesta, desiata v balíčku, obed v nákupnom centre (objednáme dopredu nejaké menu v reštaurácii), zmrzlina ako olovrant a dve akčné hodiny v Team Up (niečo ako pevnosť Boyard)

Program:

  • šport: futbal, beh (krátke behy aj vytrvalostné podľa záujmu detí), plávanie (Ivánske jazero – len pod prísnym dohľadom a max 6 m od kraja, loptové hry, tanec (detská zumba alebo iné cvičenie/tanec pod profesionálnym vedením), s využitím ihriska Atletiko Zálesie, poľných cestičiek a pod.
  • anglický jazyk – hravá forma, množstvo súťaží s využitím príbehov, poviedok a pod., štyri tímy po štyroch zbierajú body, o kvalitu sa postarám ja, native speaker Jon Howkins a dobre vyškolený tím mladých, šikovných a empatických animátorov
  • tábor je zameraný aj na rozvoj kritického myslenia, diskusiu a preto je nutné mať zvládnutú aspoň úroveň A2
  • opekačka

Podrobný program dostanú len rodičia detí, ktorí zaplatia prvú splátku.

Cena:

200 Eur (rodičia vybraných detí, ktoré boli v táboroch v lete 2023, si môžu uplatniť 10% zľavu)

Zároveň si cenu viete ponížiť darovaním 2% dane.

V cene je zahrnuté: pedagogický dozor s profesionálnym prístupom, celodenná strava, pitný režim, snacky a iné dobroty ako odmeny, vstup do Team Up, materiály na jazykovú výučbu, cestovné (využijeme autobusovú dopravu)

Tábor „Build your character“ je vhodný pre odvážne deti s dobrodružnou povahou, ktoré sú súťaživé, ale zvládajú aj prehru. Deti môžu očakávať veľmi akčný program. Naučia sa množstvo novej slovnej zásoby cez rôzne hry a príbehy, budú diskutovať, učiť sa kultivovane vyjadrovať svoje názory a kriticky myslieť. V metodológii dbáme na motivačný prístup, otvorenosť v komunikácii a toleranciu. Vychovávame smerom k tímovosti, spolupatričnosti, empatii, dobročinnosti, odvahe a láske k prírode.