Príprava na maturitu

V auguste 2016 ponúkame intenzívny dvojtýždňový kurz anglického jazyka zameraný na prípravu na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky na úrovni B1 – B2.

Príprava na všetky časti skúšky –  reading, writing, use of English, listening, speaking

utorok, štvrtok, piatok – 17:30 – 19:00 hod.

Termín: 8.8. 2016 – 23.8.2016 (spolu 14 vyučovacích hodín)

Cena:  53, 20 Eur (3,8 Eur/1 vyučovacia hodina), v cene sú zahrnuté učebné materiály

Kurz otvárame od počtu 4

Miesto: Most pri Bratislave