Amazing Start

Program AMAZING START – anglický jazyk pre žiakov ZŠ  

 clip_art_children1

Naše detské centrum ponúka spoluprácu so základnými školami, najmä v oblasti jazykového vzdelávania (výučba anglického jazyka).

Program je vhodný pre deti od 8 do 15 rokov.

Hravá forma s lektormi, ktorí majú s výučbou detí viacročné skúsenosti v poobedných hodinách je vynikajúcim krúžkom pre Vaše deti. Nejde však len o hru, ale aj o zmysluplné a systematické vyučovanie s používaním učebných materiálov Kid´s Box, ktoré deti pripravujú na cambridgeské skúšky (nie sú však povinné). Striedanie zaujímavých aktivít, rôznych hier, opakovanie a prehlbovanie slovnej zásoby zábavnou formou pôsobia motivujúco a deti si anglický jazyk určite obľúbia.

Trvanie kurzu: dva polroky v jednom školskom roku (1.polrok od 26. septembra do 31. januára, 2. polrok od 1. februára do .júna, v každom polroku zhruba 30 vyučovacích hodín)

Dvakrát do týždňa učí lektor v priestoroch ZŠ (po dohode s vedením ZŠ) a deti si vyzdvihuje z družiny (aj ich do družiny vracia) – trvanie jednej vyučovacej hodiny je 45 minút

Počet detí v skupinke: minimálne 6, maximálne 10

Cena: 

140 € / 1 polrok – v dvoch platbách  – 70 € členský poplatok v DC Simsala Grimm a 70 € výučba

Dobrá správa je, že ste zároveň členmi DC Simsala Grimm a môžete sa zúčastňovať na podujatiach organizovaných DC Simsala Grimm (divadielka a iné aktivity).

V cene sú učebné materiály, ktoré dieťa dostane na začiatku výučby.

Pre doplňujúce informácie kontaktujte Mgr. Evu  Drozdovú, ktorá je zakladateľkou DC Simsala Grimm a tiež lektorkou a koordinátorkou programu Amazing Start. V prípade akýchkoľvek otázok Vám bude veľmi rada k dispozícii na tel.č. 0911 595 173

Nechaj odpoveď